نمایندگی شرکت پارس استان سمنان

آدرس محل شرکت : سمنان خیابان دانشگاه خیابان پژوهش کوچه نور پلاک 11 

  • کد پستی : 1151111511
  • شماره تلفن دفتر : 33343536-023
  • مسئول استان : مهندس ملک احمدی
  • تلفن همراه مسئول استان 09111111121
ارسال پیام