حبیب اله خالصی

سمت‌های فعلی:

  • مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره شرکت پارس تکنولوژی سداد

سمت‌های پیشین:

  • رئیس هیات مدیره هلدینگ داده‌ورزی سداد
  • رئیس اداره کل مدیریت عملیات بانکی بانک ملی ایران
  • معاونت اداره کل مدیریت عملیات بانکی بانک ملی ایران