دنیای پارس تک

 

شرکت پارس با ۳۶ مرکز در کل کشور امکان فروش یکپارچه را برای بانک ملی ایران و سایر ارگانها و سازمان ها فراهم آورده است.

در این روش فروش با توجه به اتصال به سامانه مدیریت تجهیزات یکپارچه بانک ملی، امکان گزارش گیری از سریال سخت افزار محصول خریداری شده فراهم گردیده است .

با خرید سازمانی از پارس تک مدیریت منابع و طول عمر کالای خریداری شده و نیز سریال تجهیز مورد استفاده در هر لحظه قابل گزارش گیری می باشد.

با توجه به قیمت یکسان کالا در سراسر کشور و ضمانت کیفیت و اصالت کالا از هدر رفت منابع جلوگیری به عمل خواهد آمد.