مناقصه شماره ۹۹/۰۳ – راه اندازی مرکز مانیتورینگ ( NOC )

شرکت پارس تکنولوژی سداد در نظر دارد مناقصه راه‌اندازی مرکز مانیتورینگ را از طریق اعلام عمومی به شرح زیر برگزار نماید: تاریخ انتشار: از روز سه‌شنبه مورخ ۹۹/۰۴/۲۴ مهلت دریافت اسناد: تا ساعت 16:00 روز پنجشنبه مورخ ۹۹/۰۴/۲۶ مهلت ارسال پیشنهاد: تا ساعت 10:00 روز شنبه مورخ ۹۹/۰۴/۲۸ زمان گشودن پاکت‌های الف و ب: ساعت […]

مناقصه شماره ۹۹/۰۲- خرید تجهیزات سرور (فایروال، سوئیچ، ذخیره‌ساز)

شرکت پارس تکنولوژی سداد در نظر دارد مناقصه خرید تجهیزات سرور (فایروال، سوئیچ، ذخیره‌ساز) را از طریق اعلام عمومی به شرح زیر برگزار نماید: تاریخ انتشار: از روز سه‌شنبه مورخ ۹۹/۰۴/۲۴ مهلت دریافت اسناد: تا ساعت 16:00 روز پنجشنبه مورخ ۹۹/۰۴/۲۶ مهلت ارسال پیشنهاد: تا ساعت 10:00 روز شنبه مورخ ۹۹/۰۴/۲۸ زمان گشودن پاکت‌های الف […]

آگهی مناقصه شماره 99/01

شرکت پارس تکنولوژی سداد در نظر دارد مناقصه بهینه سازی مانیتورینگ و کنترل تجهیزات IT تعداد 50 واحد از واحدهای تحت پشتیبانی خود را در استان تهران برگزار نماید. هزینه دریافت اسناد : 500,000 ریال. شماره حساب واریز وجه : 0220831878001 نزد بانک ملی ایران شعبه میرداماد. از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط دعوت بعمل […]