آگهی استعلام قیمت تجهیزات دستگاه صدور کارت

شرکت پارس تکنولوژی سداد در نظر دارد اقدام به خرید تجهیزات با مشخصات زیر انجام دهد. خواهشمند است نسبت به ارسال پیشنهاد قیمت خود تا …

آگهی استعلام خرید تجهیزات شبکه

شرکت پارس تکنولوژی سداد در نظر دارد اقدام به خرید تجهیزات شبکه با مشخصات زیر انجام دهد. خواهشمند است نسبت به ارسال پیشنهاد قیمت خود …

تقدیر از تیم پروژه SBU

به گزارش روابط عمومی شرکت پارس تکنولوژی سداد، امروز طی مراسمی با حضور مدیرعامل و ریاست محترم هیئت مدیره از آقایان مهدی دهقان اناری، هادی …

مراسم گرامی داشت همکار بازنشسته خانم ستاری

به گزارش روابط عمومی شرکت پارس تکنولوژی سداد، ظهر امروز طی مراسمی با حضور مدیرعامل، ریاست هیئت مدیره، معاونین و برخی از مدیران شرکت، از …

اعطا حکم جدید به آقای حبیب امام علیزاده مقدم توسط مدیرعامل و ریاست محترم هیئت مدیره شرکت پارس تکنولوژی سداد

به گزارش روابط عمومی شرکت پارس تکنولوژی سداد، امروز طی مراسمی با حضور آقای خالصی مدیرعامل محترم و آقای نصر ریاست محترم هیئت مدیره و …

جلسه با مدیرعامل و معاونین محترم بانک دی و معاونین شرکت پارس تکنولوژی سداد

به گزارش شرکت روابط عمومی شرکت پارس تکنولوژی سداد، ظهر امروز جلسه‌ای با حضور آقای دکتر کریمی مدیرعامل و معاونین محترم بانک دی و آقای …

جلسه با ریاست،معاونین و کارشناسان محترم اداره امور شعب غرب تهران با حضور مدیرعامل شرکت پارس

به گزارش روابط عمومی شرکت پارس تکنولوژی سداد، مدیرعامل شرکت آقای خالصی در جلسه‌ای به همراه آقای یوسفی و به دعوت آقای کاظمی ریاست محترم …

آگهی مزایده ۰۰/۰۱

شرکت پارس تکنولوژی سداد در نظر دارد تعداد ۳۲۰ دستگاه CD ROM ASUS (بصورت نو و آکبند) متعلق به خود را از طریق مزایده عمومی …

جلسه با ریاست محترم اداره امور بانک ملی استان گلستان در شرکت پارس تکنولوژی سداد

به گزارش روابط عمومی شرکت پارس تکنولوژی سداد، شرکت پارس میزبان آقای دکتر باقریان ریاست محترم اداره امور استان گلستان بود.در این جلسه با حضور …

رونمایی از فروش سازمانی ویژه بانک ملی ایران به همراه نتایج فاز دوم دنیای پارس تک

به گزارش روابط عمومی شرکت پارس تکنولوژی سداد، صبح امروز طی جلسه‌ای با حضور مدیرعامل، معاونین و برخی از مدیران محترم پارس نتایج فاز دوم …