مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پارس تکنولوژی سداد منتهی به سال مالی 1401
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پارس تکنولوژی سداد منتهی به سال مالی 1401
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پارس تکنولوژی سداد منتهی به سال مالی 1401
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پارس تکنولوژی سداد منتهی به سال مالی 1401
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پارس تکنولوژی سداد منتهی به سال مالی 1401
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پارس تکنولوژی سداد منتهی به سال مالی 1401
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پارس تکنولوژی سداد منتهی به سال مالی 1401
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پارس تکنولوژی سداد منتهی به سال مالی 1401
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پارس تکنولوژی سداد منتهی به سال مالی 1401

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پارس تکنولوژی سداد منتهی به سال مالی 1401 برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی شرکت پارس تکنولوژی سداد، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت در روز چهارشنبه مورخ 30 فروردین ماه 1402 با حضور اعضای محترم هیئت مدیره، آقایان دکتر صادقی، دکتر نصر اصفهانی و جناب آقای دشتی و نیز نمایندگان محترم سهام‌داران شرکت آقایان دکتر حمیدرضا احمدیان از شرکت داده ورزی سداد، دکتر کاشی از شرکت پرداخت الکترونیک سداد و دکتر کاظم کیال از شرکت فناوری اطلاعات راهبرد سداد به ریاست هلدینگ داده ورزی سداد برگزار گردید. در این مجمع گزارش عملکرد و صورت‌های مالی سال 1401 توسط حسابرس محترم و اعضای هیات مدیره شرکت ارائه و مورد تصویب اعضای محترم مجمع قرار گرفت. در انتها راهبردهای توسعه کسب و کار شرکت و ایجاد هم افزایی بین شرکتهای تابعه گروه سداد توسط اعضا به بحث گذاشته شد. بر اساس برنامه طراحی شده در هلدینگ داده ورزی سداد مقرر شد کارگروه تعامل پذیری بین شرکتهای تابعه در اولین فرصت شروع به فعالیت نموده و همکاری کسب و کاری شرکتهای گروه را افزایش دهد. در انتها جلسه با تشکر مدیرعامل محترم شرکت از همه اعضای مجمع عمومی، همکاران شرکت و بویژه اعضای هیات مدیره در سال مالی گذشته و آرزوی قبولی طاعات در ماه مبارک رمضان و ذکر صلوات بر محمد(ص) و آل محمد پایان یافت.