برگزاری نمایشگاه کتاب به مناسبت هفته کتاب و کتاب‌خوانی در شرکت پارس تکنولوژی سداد
برگزاری نمایشگاه کتاب به مناسبت هفته کتاب و کتاب‌خوانی در شرکت پارس تکنولوژی سداد

به گزارش روابط عمومی شرکت پارس، به مناسبت نکوداشت هفته کتاب و کتاب‌خوانی نمایشگاهی در روز چهارشنبه 24 آبان در شرکت پارس تکنولوژی سداد برگزار شد. روز 24 آبان ماه در تقویم رسمی کشور به‌عنوان روز "کتاب، کتاب‌خوانی و کتابدار"درج‌شده که نشان‌دهنده اهمیت و جایگاه ویژه کتاب‌خوانی است. در این راستا به مناسبت نکوداشت هفته کتاب و کتاب‌خوانی نمایشگاهی در طبقه همکف ساختمان مرکزی باهدف ترویج کتاب‌خوانی و اهداء کتاب و همچنین آثار چاپ‌شده جدید برگزار شد.