خرید لپ تاپ
خرید لپ تاپ

شرکت پارس تکنولوژی سداد در نظر دارد اقدام به خرید لپ تاپ با مشخصات زیر انجام دهد.خواهشمند است نسبت به ارسال پیشنهاد قیمت خود تا ساعت 12 روز یک شنبه 1402/08/07 با قید زمان تحویل در سر برگ شرکت،ممهور به مهر شرکت ،دارای اعتبار قیمت با ذکر شماره تماس، کد اقتصادی به صورت مهر وموم شده به آدرس:تهران- خیابان ایرانشهر-کوچه مهزاد-پلاک 6-واحد دبیرخانه مراجعه فرمایید.


جزئیات مناقصه
  • شماره مناقصه:1402/41
  • تاریخ شروع:۱۴۰۲/۰۷/۳۰
  • تاریخ پایان:۱۴۰۲/۰۸/۰۷
  • مهلت ارسال پاکت:۱۴۰۲/۰۸/۰۷
  • محل تحویل پاکت:تهران- خیابان ایرانشهر -کوچه مهزاد پلاک 6 طبقه چهارم واحد دبیرخانه
  • شماره حساب جهت واریز:0220831878001