خرید قطعات چاپگر سوزنی PR2+/PR2E
خرید قطعات چاپگر سوزنی PR2+/PR2E

شرکت پارس تکنولوژی سداد در نظر دارد اقدام به خرید قطعات چاپگر سوزنی PR2+/PR2E با مشخصات زیر انجام دهد.خواهشمند است نسبت به ارسال پیشنهاد قیمت خود تا ساعت 12 روز شنبه 13/08/1402 با قید زمان تحویل در سر برگ شرکت،ممهور به مهر شرکت ،دارای اعتبار قیمت با ذکر شماره تماس، کد اقتصادی به صورت مهر وموم شده به آدرس:تهران- خیابان ایرانشهر-کوچه مهزاد-پلاک 6-واحد دبیرخانه مراجعه فرمایید.


جزئیات مناقصه
  • شماره مناقصه:1402/44
  • تاریخ شروع:۱۴۰۲/۰۸/۰۷
  • تاریخ پایان:۱۴۰۲/۰۸/۱۳
  • مهلت ارسال پاکت:۱۴۰۲/۰۸/۱۳
  • محل تحویل پاکت:تهران- خیابان ایرانشهر -کوچه مهزاد پلاک 6 طبقه چهارم واحد دبیرخانه
  • شماره حساب جهت واریز:0220831878001