خرید قطعات چاپگر سوزنی SP40/SP40+
خرید قطعات چاپگر سوزنی SP40/SP40+

شرکت پارس تکنولوژی سداد در نظر دارد اقدام به خرید قطعات چاپگر سوزنی SP40/SP40+ با مشخصات زیر انجام دهد.خواهشمند است نسبت به ارسال پیشنهاد قیمت خود تا ساعت 12 روز یکشنبه 26/06/1402 با قید زمان تحویل در سر برگ شرکت،ممهور به مهر شرکت ،دارای اعتبار قیمت با ذکر شماره تماس، کد اقتصادی به صورت مهر وموم شده به آدرس:تهران- خیابان ایرانشهر-کوچه مهزاد-پلاک 6-واحد دبیرخانه مراجعه فرمایید.


جزئیات مناقصه
  • شماره مناقصه:1402/25
  • تاریخ شروع:۱۴۰۲/۰۶/۲۰
  • تاریخ پایان:۱۴۰۲/۰۶/۲۹
  • مهلت ارسال پاکت:۱۴۰۲/۰۶/۲۶
  • محل تحویل پاکت:تهران- خیابان ایرانشهر -کوچه مهزاد پلاک 6 طبقه چهارم واحد دبیرخانه
  • شماره حساب جهت واریز:0220831878001