تقدیر ویژه اعضای هیئت‌مدیره و هیئت عامل بانک ملی ایران از شرکت پارس تکنولوژی سداد در جهت توسعه سامانه تابام
تقدیر ویژه اعضای هیئت‌مدیره و هیئت عامل بانک ملی ایران از شرکت پارس تکنولوژی سداد در جهت توسعه سامانه تابام
تقدیر ویژه اعضای هیئت‌مدیره و هیئت عامل بانک ملی ایران از شرکت پارس تکنولوژی سداد در جهت توسعه سامانه تابام
تقدیر ویژه اعضای هیئت‌مدیره و هیئت عامل بانک ملی ایران از شرکت پارس تکنولوژی سداد در جهت توسعه سامانه تابام
تقدیر ویژه اعضای هیئت‌مدیره و هیئت عامل بانک ملی ایران از شرکت پارس تکنولوژی سداد در جهت توسعه سامانه تابام
تقدیر ویژه اعضای هیئت‌مدیره و هیئت عامل بانک ملی ایران از شرکت پارس تکنولوژی سداد در جهت توسعه سامانه تابام
تقدیر ویژه اعضای هیئت‌مدیره و هیئت عامل بانک ملی ایران از شرکت پارس تکنولوژی سداد در جهت توسعه سامانه تابام
تقدیر ویژه اعضای هیئت‌مدیره و هیئت عامل بانک ملی ایران از شرکت پارس تکنولوژی سداد در جهت توسعه سامانه تابام
تقدیر ویژه اعضای هیئت‌مدیره و هیئت عامل بانک ملی ایران از شرکت پارس تکنولوژی سداد در جهت توسعه سامانه تابام

به گزارش روابط عمومی شرکت پارس: جناب آقای مونسان عضو هیئت مدیره، جناب آقای دکترماهیارعضو هیئت عامل و معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات، جناب آقای کاظمی معاون منابع انسانی و جناب آقای دکتر امیری مدیرعامل شرکت محترم تابام در جلسه‌ای با آقایان دکتر صادقی مدیرعامل شرکت پارس، دکتر نصر اصفهانی رئیس هیئت‌مدیره و مهندس دهقان اناری معاونت بازرگانی و برندینگ، مهندس خانلرخانی معاونت فنی و مهندس قربانی مدیریت نرم‌افزار داشتند از شرکت پارس تکنولوژی سداد تقدیر ویژه در جهت توسعه سامانه تابام به عمل آوردند.در ادامه جناب آقای دکتر صادقی در این جلسه بابیان توانمندی‌ها و دستاوردهای علمی شرکت در خصوص تولید محصولاتی همچون سیستم نوبت‌دهی آنلاین، چاپگر لیزری صدور کارت، نیروگاه انرژی خورشیدی و همچنین فروشگاه اینترنتی پارس تک پرداختند. سپس آقایان خانلرخانی و قربانی گزارشی از روند توسعه تابام و آخرین وضعیت آمار پذیره‌نویسی ارائه کردند.در انتها جناب آقای دکتر صادقی ضمن تشکر از حضور مدیران ارشد بانک ملی در شرکت، آمادگی استمرار همکاری‌ها را یادآورشده و ضمن بیان مختصری از مشکلات شرکت، برخی درخواست‌های رفاهی همکاران را نیز مطرح نمودندکه با قول مساعد حمایت و اقدام مدیران محترم بانک همراه گردید.