انتصاب آقایان علی رحمانی به سمت مدیریت برنامه‌ریزی و کنترل پروژه، حیدر علی ایزدی به سمت مدیر منابع انسانی و آرمین پور اسدی صفت به سمت مسئول سیستم‌های اطلاعات مدیریت
انتصاب آقایان علی رحمانی به سمت مدیریت برنامه‌ریزی و کنترل پروژه، حیدر علی ایزدی به سمت مدیر منابع انسانی و آرمین پور اسدی صفت به سمت مسئول سیستم‌های اطلاعات مدیریت

به گزارش روابط عمومی شرکت پارس تکنولوژی سداد، طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر صادقی مدیرعامل محترم شرکت آقایان علی رحمانی به سمت مدیریت برنامه‌ریزی و کنترل پروژه، حیدر علی ایزدی به سمت مدیر منابع انسانی به مدت دو سال و آرمین پور اسدی صفت به سمت مسئول سیستم‌های اطلاعات مدیریت به مدت یک سال منصوب شدند. جناب آقای دکتر صادقی ضمن آرزوی موفقیت، توفیقات روزافزون را در راستای تحقق اهداف عالی شرکت از درگاه پروردگار متعال خواستار شدند.