بازدید مدیرعامل محترم شرکت پارس تکنولوژی سداد جناب آقای دکتر صادقی به همراه معاون محترم پشتیبانی و عملیات جناب آقای مهندس اصغری، مدیر محترم پشتیبانی و عملیات مرکز کشور جناب آقای مهندس برکسه و مدیر محترم بازرگانی سرکار خانم جعفر پور از استان مرکزی
بازدید مدیرعامل محترم شرکت پارس تکنولوژی سداد جناب آقای دکتر صادقی به همراه معاون محترم پشتیبانی و عملیات جناب آقای مهندس اصغری، مدیر محترم پشتیبانی و عملیات مرکز کشور جناب آقای مهندس برکسه و مدیر محترم بازرگانی سرکار خانم جعفر پور از استان مرکزی
بازدید مدیرعامل محترم شرکت پارس تکنولوژی سداد جناب آقای دکتر صادقی به همراه معاون محترم پشتیبانی و عملیات جناب آقای مهندس اصغری، مدیر محترم پشتیبانی و عملیات مرکز کشور جناب آقای مهندس برکسه و مدیر محترم بازرگانی سرکار خانم جعفر پور از استان مرکزی
بازدید مدیرعامل محترم شرکت پارس تکنولوژی سداد جناب آقای دکتر صادقی به همراه معاون محترم پشتیبانی و عملیات جناب آقای مهندس اصغری، مدیر محترم پشتیبانی و عملیات مرکز کشور جناب آقای مهندس برکسه و مدیر محترم بازرگانی سرکار خانم جعفر پور از استان مرکزی
بازدید مدیرعامل محترم شرکت پارس تکنولوژی سداد جناب آقای دکتر صادقی به همراه معاون محترم پشتیبانی و عملیات جناب آقای مهندس اصغری، مدیر محترم پشتیبانی و عملیات مرکز کشور جناب آقای مهندس برکسه و مدیر محترم بازرگانی سرکار خانم جعفر پور از استان مرکزی
بازدید مدیرعامل محترم شرکت پارس تکنولوژی سداد جناب آقای دکتر صادقی به همراه معاون محترم پشتیبانی و عملیات جناب آقای مهندس اصغری، مدیر محترم پشتیبانی و عملیات مرکز کشور جناب آقای مهندس برکسه و مدیر محترم بازرگانی سرکار خانم جعفر پور از استان مرکزی
بازدید مدیرعامل محترم شرکت پارس تکنولوژی سداد جناب آقای دکتر صادقی به همراه معاون محترم پشتیبانی و عملیات جناب آقای مهندس اصغری، مدیر محترم پشتیبانی و عملیات مرکز کشور جناب آقای مهندس برکسه و مدیر محترم بازرگانی سرکار خانم جعفر پور از استان مرکزی
بازدید مدیرعامل محترم شرکت پارس تکنولوژی سداد جناب آقای دکتر صادقی به همراه معاون محترم پشتیبانی و عملیات جناب آقای مهندس اصغری، مدیر محترم پشتیبانی و عملیات مرکز کشور جناب آقای مهندس برکسه و مدیر محترم بازرگانی سرکار خانم جعفر پور از استان مرکزی
بازدید مدیرعامل محترم شرکت پارس تکنولوژی سداد جناب آقای دکتر صادقی به همراه معاون محترم پشتیبانی و عملیات جناب آقای مهندس اصغری، مدیر محترم پشتیبانی و عملیات مرکز کشور جناب آقای مهندس برکسه و مدیر محترم بازرگانی سرکار خانم جعفر پور از استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی شرکت پارس تکنولوژی سداد: جناب آقای دکتر صادقی ضمن سفر به استان مرکزی به‌اتفاق هیات همراه ابتدا طی دیدار و نشست با جناب آقای کریمی رئیس محترم اداره امور شعب استان مرکزی، جناب آقای طباطبایی معاونت محترم، کارشناسان و مسئولین دوایر ستادی آن اداره امور در راستاى بررسى شرايط افزايش سطح همكارى دو طرف، مشکلات و مسائل مرتبط با این حوزه به بحث و گفتگو پرداختند. ازجمله مسائل مطرح‌شده می‌توان به ارائه گزارش عملکرد شرکت در خصوص پشتیبانی و بررسی روند پروژه نصب دوربین‌های مداربسته شعب آن استان اشاره کرد. در این خصوص از شعبی که پروژه مذکور در آن پیاده‌سازی شده بود بازدید میدانی به عمل آمد. در ادامه جناب آقای دکتر صادقی با همکاران شرکت متبوع دیدار نموده و به بحث و گفتگو پرداختند. جناب آقای دکتر صادقی ضمن اشاره به مشکلات معیشتی همکاران به تلاش‌ شرکت درزمینهٔ بهبود شرایط موجود و چالش‌های به وجود آمده پرداختند و با توجه به سیاسیت گذاری و منابع شرکت روند تغییرات را مثبت ارزیابی و چشم‌انداز آینده را رفع به‌مرور کمبودها و کاستی‌های گذشته بیان نمودند. همچنین ایشان به چالش‌هایی که شرکت در آینده نزدیک با ورود فناوری های جدید در صنعت بانکداری با آن مواجهه می‌شود اشاره‌کرده و به راهکارهایی که شرکت می‌تواند در این خصوص اتخاذ نماید پرداختند. مدیرعامل محترم شرکت پارس تکنولوژی سداد در پایان از تلاش‌ها و زحمات همکاران مرکز استان مرکزی تقدیر و تشکر نمودند.