مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پارس تکنولوژی سداد منتهی به سال مالی 1402 برگزار گردید
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پارس تکنولوژی سداد منتهی به سال مالی 1402 برگزار گردید
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پارس تکنولوژی سداد منتهی به سال مالی 1402 برگزار گردید
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پارس تکنولوژی سداد منتهی به سال مالی 1402 برگزار گردید
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پارس تکنولوژی سداد منتهی به سال مالی 1402 برگزار گردید
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پارس تکنولوژی سداد منتهی به سال مالی 1402 برگزار گردید
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پارس تکنولوژی سداد منتهی به سال مالی 1402 برگزار گردید
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پارس تکنولوژی سداد منتهی به سال مالی 1402 برگزار گردید
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پارس تکنولوژی سداد منتهی به سال مالی 1402 برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی شرکت پارس تکنولوژی سداد، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت در روز چهارشنبه مورخ 25 فروردین ماه 1403 با حضور اعضای محترم هیئت مدیره، آقایان دکتر صادقی، مهندس نصراصفهانی و جناب آقای دشتی و نیز نمایندگان محترم سهام‌داران آقایان مهندس طیبی مدیرعامل محترم شرکت داده ورزی سداد، مهندس رضاپور معاون محترم مالی و اقتصادی شرکت داده ورزی سداد، مهندس خلیلی مدیرعامل محترم شرکت پرداخت الکترونیک سداد، دکتر کیال مدیرعامل محترم شرکت فناوری اطلاعات راهبر سداد و نماینده محترم اداره سرمایه گذاری بانک ملی ایران برگزار گردید. در این مجمع گزارش عملکرد و صورت‌های مالی سال 1402 توسط حسابرس محترم و اعضای هیات مدیره شرکت ارائه و مورد تصویب اعضای محترم مجمع قرار گرفت و دکتر صادقی با بیان گزارش فعالیت در سال گذشته، برنامه‌های پیش‌رو، چشم‌انداز و اهداف سال 1403شرکت را تشریح کرد. جناب آقای مهندس طیبی ریاست محترم مجمع ضمن اعلام سیاستهای بانک ملی و شرکت داده ورزی سداد در جهت گیری ها و برنامه های سال آینده شرکت، از فعالیت های شرکت در سال گذشته تقدیر خط مشی های سال جاری هلدینگ داده ورزی را اعلام فرمودند. در انتهای جلسه مدیرعامل محترم شرکت از همکاری همکاران شرکت و اعضای هیات مدیره در سال مالی گذشته تشکر و جلسه را با آرزوی موفقیت به پایان رساندند.